-

PÅ VILKET SÄTT KAN MIN HÄLSA FÖRBÄTTRAS?

I takt med digitaliseringen exponeras vi framför skadligt blått ljus av enheter & skärmar dagligen och spenderar ett snitt på ca 6 timmar varje dag framför skärmarna.Dina blåljus-blockerande glasögon filtrerar bort det skadliga blåa ljuset vilket som för de allra flesta bidrar till en betydligt mindre kroppslig påverkan.