Hur kan min hälsa förbättras?

I takt med digitaliseringen exponeras vi framför skadligt blått ljus av enheter & skärmar dagligen och spenderar ett snitt på ca 6 timmar varje dag framför skärmarna.

Dina blåljus-blockerande glasögon filtrerar bort det skadliga blåa ljuset vilket som för de allra flesta bidrar till en betydligt mindre kroppslig påverkan.

BÄTTRE SÖMN ✓

MINDRE STRESS ✓

MINSKAD HUVUDVÄRK ✓

MER ENERGI I KROPPEN ✓

SKYDDA ÖGONEN MOT BLÅTT SKÄRMLJUS